تحریک مغناطیسی مغز rTMS

تحریک مغناطیسی مغزحریک مغناطیسی مغز از راه جمجمه | Transcranial magnetic stimulation) که به آن تیمش هم می‌گویند، یک روش غیر تهاجمی تحریک مغز، بر اساس القای الکترومغناطیسی با استفاده از یک سیم پیچ عایق که روی پوست سر قرار میگیرد، است. و روی ناحیه‌ای از مغز که قرار می‌گیرد که متصور می‌شود در تنظیم خلق و خو نقش دارد.

این سیم پیچ پالس‌های مغناطیسی کوتاهی تولید می‌کند که به راحتی و بدون درد از جمجمه عبور کرده و وارد مغز می‌شوند. پالس‌های تولید شده از همان نوع و قدرت پالس های تولید شده توسط دستگاه‌های تصویربرداری (MRI) هستند.

TMS در سال ۲۰۰۸ توسط FDA تائید شد و اکنون به طور گسترده در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های سراسر دنیا در دسترس است.

نشان داده شده است که rTMS (تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال تکراری) باعث ایجاد تغییراتی در فعالیت عصبی در مناطقی از مغز می شود که در تنظیم خلق و خو دخیل هستند، مانند قشر جلوی مغز یا کورتکس. هنگامی که هر پالس مغناطیسی از جمجمه عبور می‌کند و وارد مغز می‌شود، باعث تحریک مختصر فعالیت سلول‌های مغزی قرار گرفته در زیر سیم پیچ درمان می‌شود.

فرکانس ارسال پالس نیز بر افزایش یا کاهش فعالیت مغز با یک جلسه rTMS تاثیر می گذارد. مطالعات اخیر همچنین نشان می دهند که تحریک در سمت چپ و راست مغز می تواند اثرات متضادی بر تنظیم خلق و خو داشته باشد.

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب تهران با بروزترین تجهیزات تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rTMS آماده خدمت زسانی به شما مراجعین گرامی می باشد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS)