دکتر محمد رضوانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

سوابق تحصیلی:
  • 1373 تا 1380 دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دوره تخصصی بیماریهای مغز واعصاب از سال 1385 تا 1389 در دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)
سوابق علمی:
  • در سال 1395 دوره فوق تخصصي صرع را در دانشگاه مونستر آلمان گذراندند.
عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها:
  • انجمن نورولوژی صرع
  • انجمن ام اس
دکتر محمد رضوانی