نوروفیدبک (بازخورد عصبی)

نوروفیدبک به معنی بازخورد عصبی یا نوروتراپی یا نوروبیوفیدبک در حقیقت نوعی بیوفیدبک است که در آن عملکرد مغز به صورت لحظه‌ای در مانیتور نمایش داده می‌شود. در این روش با استفاده از ثبت امواج EEG و دادن بازخورد عصبی به فرد، نوعی خود تنظیمی را ایجاد و آن را آموزش می دهد. از این سیستم برای بازتوانبخشی و کنترل دقیقتر و تمرین روی عملکرد مغز استفاده می‌شود.

طبق تجربیات محققان عمکلرد مغز ما به امواجی که از اطراف می گیرد بستگی دارد و مغز انسان مانند هر سیستم پیچیده دیگر نیاز به تمرین رفع نواقص خود دارد و نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که مغز ما این قابلیت را دارد که خودش را درمان کند تنها باید از وضعیت خود آگاهی پیدا کند.

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب تهران با بروزترین تجهیزات نوروفیدبک آماده خدمت زسانی به شما مراجعین گرامی می باشد.

نوروفیدبک