مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی به ارزیابی و مداخله در سطوح انفرادی، گروهی و سازمانی می‌پردازد. مشاوره، مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی درباره یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد.

مشاوره رابطه‌ای درمانی بین مراجع و درمانگر است که در آن بر کسب تجربه و آگاهی تأکید می شود. در این تعریف، مشاور می‌کوشد تا با بهره‌گیری از صلاحیت‌های دانشگاهی و علمی و تجارب شغلی خود، مراجع را در شناخت امکانات و کسب بینش زیادتر در جهت حل مشکلاتش یاری دهد.

مشاوران روانشناس کلینیک تخصصی مغز و اعصاب تهران  آماده ارایه انواع مشاوره روانشناسی به شما مراجعین گرامی را دارند.

مشاوره روانشناسی